Donor List – Annual Book Inaugration 2017

S. No. Name Amount
1 Sablee Kirtan Mandalee 501
2 Sh. Shiv Charan Pokhriyal 100
3 Sh. Dev Singh Rawat 501
4 Yuva Uttaranchal Welfare Association 501
5 Sh. Manoj Rawat 551
6 Sh. Dhyan Singh Rawat 500
7 Sh. Maithanee Jee 200
8 Sh. Dinesh Negi 510
9 Sh Sohan Singh Rawat 500
10 Sh Laxman Singh Negi 501
11 Sh Mahipal Singh Negi 1,100
12 Sh. Rekha Sharma 1,000
13 Sh. Devender Singh Rawat 4,100
14 Meenakshi Enterprises 501
15 Smt Sangeeta Negi 5,000
16 Dr. Ved Prakash Dhyanee 1,100
17 Sh. Sunil Gusain 5,600
  Total 22,766