Donors List – Makar Sakranti

Donors List of “Uttarakhandi MahaKavi Sammelan” on “Makar Sakranti” Programme 14 January 2017

S.No Date Name Amount
1 14.01.2017 Hukam Singh Negi 11,000
2 14.01.2017 S.S Gusain 5,000
3 14.01.2017 Pandit Sh.Keshwa Nand 5,000
4 14.01.2017 Sunil Gusain 5,000
5 14.01.2017 Manish Thapliyal & Ganesh Shankar 5,000
6 14.01.2017 Surender Rawat (Shanker Hotel) 2,100
7 14.01.2017 S.C Dhyani 1,100
8 14.01.2017 Vinod Rawat 1,100
9 14.01.2017 Uttarakand Sport Club 1,100
10 14.01.2017 Uttranchal Matri Sang 1,100
11 14.01.2017 Virender Singh Negi 501
12 14.01.2017 Khatli Samaj Vikas Mandal 501
13 14.01.2017 Sohan Singh Rawat 500
14 14.01.2017 Anil Sakhlani 500
15 14.01.2017 Jitender Bhatia 500
16 14.01.2017 Deepak Kapdi 500
17 14.01.2017 Laxman Singh Negi 500
18 14.01.2017 Gupt Daan 500
19 14.01.2017 Rajendra Prasad Goniyal 500
20 14.01.2017 Ravinder Rawat 251
21 14.01.2017 Gajendra Rana 201
22 14.01.2017 Sudarshan Negi 201
23 14.01.2017 Surender Singh Rawat 200
24 14.01.2017 Virender Pokhriyal 101
25 14.01.2017 Yatender Dobhal 101
26 14.01.2017 Roshan Rawat 100
    Total 43,157