।। नटराज-स्तुति: ।।ॐ नमः शिवाय ।।

Share

नटराज-राज नमो नमः।। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः… हेआद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः… गंभीर

Read more